BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f814e0e0-001e-0049-46f8-560b09000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9461589Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:aff1890f-b01e-0014-4cf8-56fb0d000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9456013Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a2916cde-001e-0024-07f8-56a127000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9457665Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:406edee0-101e-011d-13f8-56a7d6000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9472920Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:698cbe08-e01e-0043-64f8-561280000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9544340Z

消化之旅历险记 胃出血为何是咖啡色的

健康 来源:央视网 2019年05月14日 09:36 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读

原标题:

  央视网消息:胃出血,通常以呕吐或大便形式排出体外。如果出现咖啡样呕吐物或黑便,要警惕胃出血的发生。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2ab017f0-e01e-012a-5ff8-560b79000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9451622Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4ac4286f-401e-00ef-05f8-563317000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9459820Z 胃出血 | 历险记
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:abba9850-e01e-0048-0ff8-560af4000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9458444Z
我要纠错编辑:刘登亮 责任编辑:张福伟
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ed577b92-a01e-0066-55f8-568a33000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9472232Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:afa8c6c0-201e-00ff-75f8-5605f1000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9455495Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:87a98293-e01e-0108-47f8-56654f000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9459251Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dd711f6b-b01e-0132-21f8-5626ec000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9460453Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4d3bd658-e01e-0025-75f8-56a0da000000 Time:2019-08-20T01:40:02.9456756Z
1 1 1