BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:f03b95fc-e01e-00e2-69f4-56dc1b000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0196467Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9439f3a1-101e-013f-28f4-56c9e0000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0223948Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:1f0de02c-d01e-008c-65f4-567532000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0214320Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0b35467c-201e-00bb-75f4-56d99d000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0215282Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2d419fd5-a01e-00aa-76f4-56ee86000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0231246Z

生死一瞬间 黄金救命10分钟

健康 来源:央视网 2019年05月08日 11:03 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读

原标题:

  央视网消息:什么疾病可以瞬间夺走老人的生命?猝不及防倒下的一瞬间,是什么在侵蚀他们的身体?如何识别预警信号?黄金救援时间,我们怎样解救猝死的生命?

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:af9b2f38-201e-00ff-67f4-5605f1000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0215930Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0a2c13d2-a01e-00a1-1ff4-56f6f2000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0207181Z 健康 | 老人
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:665c74fd-a01e-0083-6df4-5698c4000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0215686Z
我要纠错编辑:刘登亮 责任编辑:张福伟
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:4e10a2bd-701e-00ec-5ef4-563010000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0212935Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9611fe85-f01e-0075-06f4-56bfd2000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0225952Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a91eb9da-001e-006b-11f4-56653f000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0211355Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dc22e185-401e-0082-0bf4-569939000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0209794Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:50cd352a-401e-0127-34f4-56e475000000 Time:2019-08-20T01:11:56.0213486Z
1 1 1