BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bd8e1d0f-d01e-00c3-135a-10b12a000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2786979Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d6a738b6-501e-0051-1c5a-10269c000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2831975Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b7650a99-a01e-00cc-4b5a-105cdc000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2833184Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:373c195e-701e-0002-635a-103a93000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2826337Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:bd7f7a54-901e-006e-475a-109140000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2819536Z

高纤维饮食或能延缓大脑衰老

健康 来源:北京日报 2018年10月19日 09:19 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读

原标题:

  美国伊利诺伊大学一项小鼠实验显示,高纤维饮食可能有助减少老化造成的大脑炎症,从而延缓认知功能衰退。

  膳食纤维在消化过程中会产生包括丁酸盐在内的短链脂肪酸。先前研究显示,丁酸盐有抗炎特性。一种名为丁酸钠的药物在实验中显现积极疗效,能够抑制年老实验鼠发炎的小胶质细胞产生有害化学物。小胶质细胞是脑内的巨噬细胞,是中枢神经系统中一道重要的免疫防线。老化过程中,小胶质细胞会慢性发炎,产生有害化学物,损伤大脑认知和运转功能。

  研究人员把年轻实验鼠和年老实验鼠分别分成两组,一组投喂低纤维饮食,另一组投喂高纤维饮食,随后检测血液中丁酸盐和其他短链脂肪酸水平以及肠道中炎性化学成分水平。在由最新一期瑞士《免疫学前沿》刊载的论文中,研究人员写道,高纤维饮食令年轻和年老实验鼠血液中的丁酸盐和其他短链脂肪酸水平都有所增加,且有助减少肠道炎症。随后,研究人员检测小胶质细胞中大约50个独特的基因,发现高纤维饮食减少了年老实验鼠小胶质细胞的炎症。

  虽然这项研究的对象是实验鼠,但研究人员认为该结果可以适用于人类。(黄敏)

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c08cf713-d01e-0026-485a-10a3dd000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2865725Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b8373e1e-301e-010a-135a-1067b5000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2863112Z 饮食 | 胶质细胞
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:252794fd-d01e-0100-375a-107e3c000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2869457Z
我要纠错编辑:邹杨 责任编辑:张福伟
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2b18fede-301e-0027-395a-10a220000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2927675Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9cf46dba-401e-0105-0e5a-108a43000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2908834Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7ed29864-d01e-0040-595a-101187000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2903717Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:123c309b-401e-012c-1f5a-10fc01000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2938279Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5df1abae-b01e-0097-025a-105ba0000000 Time:2019-05-22T04:54:10.2923868Z
860010-1125010100
1 1 1