BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3195ed0d-b01e-0110-22f6-5648da000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5016126Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:afe75ed5-b01e-0014-58f6-56fb0d000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5003644Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:6902efe9-901e-0003-06f6-563b6e000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5009986Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:051805c8-701e-00ce-70f6-565e26000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5031163Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8c2e2cc4-601e-00da-75f6-569d42000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5015920Z

【健康大讲堂】丁立祥:颈肩腰腿痛的诊治

健康 来源:央视网 2018年06月05日 16:03 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读

原标题:

丁立祥,男,主任医师,首都医科大学附属北京世纪坛医院脊柱外科主任。中华医学会北京骨科分会委员,中华医学会北京骨科分会骨肿瘤学组委员,中国抗癌协会肉瘤专业委员会委员兼秘书,北京抗癌协会骨与软组织肿瘤专业委员会委员,中国中西医结合学会脊柱医学专业委员会委员。《山东医药》杂志编委委员、《中华临床医师杂志》特邀审稿专家。北美脊柱协会(NASS)委员、国际AO脊柱协会委员。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:0047b0ce-c01e-0136-75f6-56d36e000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5008803Z 健康大讲堂 | 腰腿疼痛
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5d49de34-301e-0086-01f6-566cbb000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5011896Z
我要纠错编辑:邹杨 责任编辑:张福伟
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:01b8b04a-d01e-00c3-59f6-56b12a000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5015962Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c37ffaa4-301e-00a4-5df6-56028d000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5025901Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a73f895f-b01e-0079-6af6-565123000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5028975Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:edc92684-701e-00a8-76f6-56ec7c000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5036217Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a939d224-901e-0047-15f6-56e702000000 Time:2019-08-20T01:27:02.5012652Z
860010-1125010100
1 1 1