BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:dafa1d6e-101e-00b8-1ff3-56da9a000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5319140Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:265a7c45-b01e-003d-62f3-568d4f000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5315169Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8b071055-801e-009f-3cf3-5640d3000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5314839Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:5d3d3873-301e-0086-0af3-566cbb000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5323074Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b50b3d4f-c01e-0010-0bf3-560e8f000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5325237Z

丁立祥:腰椎间盘突出症的微创治疗

健康 来源:央视网 2017年09月30日 15:01 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读

原标题:

丁立祥,男,主任医师,首都医科大学附属北京世纪坛医院脊柱外科主任。中华医学会北京骨科分会委员,中华医学会北京骨科分会骨肿瘤学组委员,中国抗癌协会肉瘤专业委员会委员兼秘书,北京抗癌协会骨与软组织肿瘤专业委员会委员,中国中西医结合学会脊柱医学专业委员会委员。《山东医药》杂志编委委员、《中华临床医师杂志》特邀审稿专家。北美脊柱协会(NASS)委员、国际AO脊柱协会委员。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:8ff8a124-101e-0056-64f3-56d019000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5317470Z 健康大讲堂 | 北京世纪坛医院
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:429bade2-f01e-00b2-4ff3-56c313000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5324754Z
我要纠错编辑:邹杨 责任编辑:张福伟
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:60221429-b01e-0097-4ef3-565ba0000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5319634Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:35f339ce-401e-012c-18f3-56fc01000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5310165Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:87959340-e01e-0108-32f3-56654f000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5324021Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:7a155a42-401e-0001-6bf3-563994000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5321914Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:11e24e55-601e-0095-1ef3-56595a000000 Time:2019-08-20T01:06:27.5327925Z
860010-1125010100
1 1 1