BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ae566671-901e-00e6-6bae-102999000000 Time:2019-05-22T14:55:58.0918155Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:2168401f-a01e-00ee-43ae-1032ea000000 Time:2019-05-22T14:55:58.0945267Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ed990e39-f01e-00b9-63ae-10db67000000 Time:2019-05-22T14:55:58.0918682Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:a840cf4f-201e-00ff-61ae-1005f1000000 Time:2019-05-22T14:55:58.0942898Z

科学家发现控制衰老的脑细胞

健康 来源:新华社 2017年07月28日 09:18 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读

原标题:

新华社北京7月27日电 美国科学家通过动物实验发现,下丘脑中的成体神经干细胞控制着身体的衰老速度,补充这类细胞或其分泌的物质,能延缓甚至逆转衰老进程。

美国爱因斯坦医学院研究人员在新一期英国《自然》杂志上报告说,此前发现下丘脑影响着衰老,新研究确认了控制衰老的具体细胞。

成体干细胞是成熟机体中尚未分化的细胞,拥有有限的分化潜力,可以修补特定类型的组织。下丘脑是大脑深处丘脑下方、脑干上方的部位,调节着生长、代谢、繁殖等多项重要生理活动。

研究人员发现,随着实验鼠年龄增长,下丘脑中的成体神经干细胞数量会逐渐减少。实验鼠年龄达到10个月、衰老迹象尚未出现时,成体神经干细胞就开始减少。到两岁,也就是鼠的高龄阶段,这种细胞差不多完全消失。

实验表明,下丘脑干细胞受到干扰时,中年实验鼠会加速衰老、提早死亡。正常老年实验鼠或下丘脑干细胞受损的中年实验鼠接受干细胞注射后,衰老会变慢,甚至出现逆转。  研究人员提取下丘脑干细胞释放的微核糖核酸,注射到实验鼠的脑脊液中,成功延缓了衰老进程。

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:38000b47-701e-0009-73ae-1022e7000000 Time:2019-05-22T14:55:58.0986328Z 衰老 | 实验鼠
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:82422f84-301e-0068-18ae-106638000000 Time:2019-05-22T14:55:58.1025836Z
我要纠错编辑:邹杨 责任编辑:张福伟
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:149b9b52-901e-012e-62ae-10fefb000000 Time:2019-05-22T14:55:58.1014374Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:b94d49cb-501e-00bf-30ae-102c1f000000 Time:2019-05-22T14:55:58.1006310Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3fc465cc-001e-0102-3cae-107cc6000000 Time:2019-05-22T14:55:58.1018690Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:76183421-b01e-0132-46ae-1026ec000000 Time:2019-05-22T14:55:58.1018662Z BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:3df96407-701e-00ec-6bae-103010000000 Time:2019-05-22T14:55:58.1034277Z
860010-1125010100
1 1 1